اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر گلبرگ
جناب آقای دکتر گلبرگ،

مدیریت و پرسنل اندیشه سبز خزر، ضایعه از دسـت دادن مادر گرامیـتان را به شـما و بازماندگان محتـرم تسـلیت عرض نمـوده و بـرایتـان از خداوند مـنان صـبر و شکیبــایی آرزومند اسـت.

مجموعه ی اندیشه سبز خزر را در غم خود شریک بدانید...
روابط عمومی شرکت اندیشه سبز خزر