اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

تمدید سریع
مشترکین ارجمند، جهت تمدید سرویس اینترنت پرسرعت ADSL  می توانند شماره تلفن سرویس مورد نظر را بدون کد شهر و به صورت زیر وارد نمایند:
به طور مثال برای شماره تلفن 33730000 013 می بایست شماره ی 33730000 را در کادر تعبیه شده وارد نمود.
(توجه نمایید، در صورت اشتباه وارد نمودن شماره تلفن، به صفحه تمدید سرویس هدایت نخواهید شد)