اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

فرم های مورد نیاز، جهت خدمات اندیشه سبز خزر

 به جهت هماهنگی و ارتباط بین واحدهای مختلف سازمان با مشتریان/متقاضیان ارجمند، برای برخی سفارش ها و درخواست ها، فرم هایی طراحی و در این صفحه قرار داده شده است. 
مشتریان/متقاضیان، گرانقدر می توانند فرم مورد نظرشان را  از این صفحه دریافت و از طریق نمابر به شماره تلفن 33728155(013) و یا پست الکترونیک crm {at} askiran {dot} com ارسال نمایند. همچنین جهت بررسی روند پیگیری، با شماره 3410(013) تماس حاصل نمایند.